Łączy nas przyszłość!
Lewica

Proponujemy, aby Sejm przyjął uchwałę w sprawie Alarmu Klimatycznego i zobowiązał Radę Ministrów do: 

  • Zakazu importu węgla kamiennego 
  • Osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.
  • Przyjęcia program likwidacji ubóstwa energetycznego do 2030 r. 
  • 8 mld zł rocznie na inwestycje w zieloną energię
  • Przyspieszenia realizacji programu “Czyste Powietrze” 
  • Wprowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej

28 listopada 2019 r. Parlament Europejski wezwał Unię Europejską do przedstawienia - podczas grudniowej konferencji ONZ w Madrycie - strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Wezwanie skierowane zostało również do nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do włączenia celu ograniczenia emisji o 55 proc. do 2030 roku do Europejskiego Zielonego Ładu. Klub Parlamentarny Lewicy popiera rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski, a która dotyczy neutralności klimatycznej.  

Andrzej Rozenek podczas konferencji prasowej powiedział: 

Od kilkunastu lat wiadomo w jakim kierunku zmierzamy, a zmierzamy ku katastrofie. Człowiek od momentu, w którym rozpoczęła się era industrialna spala kopaliny: węgiel i ropę naftową oraz gaz ziemny. To powoduje niekontrolowaną emisję CO2 i ta emisja kumuluje się w atmosferze, co powoduje taki efekt, jakbyśmy okładali nasz do coraz większą i grubszą warstwą styropianu. W tym domu robi się coraz cieplej i skutki tego ocieplenia będą dla ludzkości tragiczne. Jeżeli ludzkość niczego nie zrobi, za 50 lat nie będziemy żyli w świecie jaki znamy i o ile będziemy żyli, będzie to świat totalnych katastrof oraz niespodzianek. Aby to zatrzymać, cała społeczność ludzka musi zacząć współpracować i razem ograniczać emisję gazów cieplarnianych, nie mówimy tu tylko o CO2, ale o metanie oraz innych gazach. To jest wiedza naukowa. Kiedyś byli ludzie, którzy pasjonowali się UFO, czy też innymi teoriami spiskowymi. Te teorie spiskowe, kiedyś w ogóle nie szkodziły i bywały zabawne, dawały możliwość się pośmiać przy kolacji. Dzisiaj zwolennicy teorii spiskowej, iż ocieplenie klimatu nie ma nic wspólnego z działalnością człowieka - to najwięksi szkodnicy jakich sobie można wyobrazić. Nie ma bardziej szkodliwych ludzi, od tych, którzy mówią społeczeństwu, że nic nie trzeba robić. To tak jakbyśmy płynęli tratwą do wodospadu Niagara i jeden z pasażerów tratwy mówił: "nic nie róbmy, przecież tam nie ma wodospadu i nic się nie stanie albo przelecimy nad nim lub zawrócimy w odpowiednim momencie". A tak się nie stanie, ten wodospad jest przed nami, ludzkość zmierza w tym kierunku, a my bardzo mało robimy.  

Dlaczego na Unię Europejską spada szczególna odpowiedzialność w związku z katastrofą klimatyczną? Ponieważ państwa tworzące UE są najbardziej odpowiedzialne za to co się dzieje na świecie, ponieważ to my tutaj rozpoczęliśmy rewolucję przemysłową, o to my spaliliśmy najwięcej kopalin, i to my odpowiadamy za zniszczenie tego naturalnego środowiska. Nie dajmy sobie wmówić, że Polska nie odpowiada za emisję lub bardzo małą emisję, ponieważ to jest nieprawda. Unia Europejska jako taka odpowiada za znaczącą część emisji CO2, a na przestrzeni historii to od terenów obecnej UE - przecież rewolucja przemysłowa zaczęła się w Anglii - zaczęła się cała tragedia. Więc nasza odpowiedzialność moralna za to co się dzieje na Ziemi jest niewątpliwa i nie możemy jej unikać. Związku z tym z wielkim szacunkiem odnosimy się do tego co zrobił Parlament Europejski. Ta rezolucja, która została wczoraj uchwalona, ona odpowiada w pełni sytuacji, w której się znajdujemy. Ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia oraz przejście na gospodarkę bezemisyjną to są cele niezbędne. Bez osiągnięcia tych celów, jesteśmy skazani na katastrofę klimatyczną. Lewica popiera tę rezolucję i chce, aby taka sama uchwała znalazła się w polskim Sejmie. Proponujemy uchwałę, która zawiera kilka prostych punktów, a które powinny zostać zrealizowane przez rząd, po to, aby wywiązać się z tej rezolucji, którą przyjęto w Parlamencie Europejskim. Ale też po to, aby nasze dzieci i wnuki żyły w przyjaznym środowisku. 

Anita Sowińska podczas konferencji prasowej powiedziała: 

Wyzwania klimatyczne będą najważniejszymi wyzwaniami obecnej młodzieży, my tak naprawdę nie wiemy co ich czeka. Na pewno wiemy, że zabraknie nam wody, a być może i głód oraz wielkie migracje. Musimy przygotować naszą młodzież na te wyzwania XXI wieku i to jest nasza - dorosłych - odpowiedzialność i za 4 lata będzie już za późno.   

projekt

Uchwała

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia … 2019 r.

w sprawie ogłoszenia alarmu klimatycznego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza alarm klimatyczny oraz wzywa Radę Ministrów do natychmiastowych działań antykryzysowych w zakresie zmian klimatycznych, zanieczyszczenia powietrza i ubóstwa energetycznego.

Katastrofa klimatyczna jest faktem. Kolejne lata są najcieplejsze w historii pomiarów, a zjawiska pogodowe są coraz bardziej ekstremalne. W Polsce odczuliśmy to m.in. podczas wichury w Borach Tucholskich w 2017 roku, klęsk suszy w 2018 i 2019 roku, powodzi w roku 2018. Rok 2018 był do tej pory najcieplejszym w historii polskich pomiarów. Program Rozwoju Retencji musi być rozszerzony i uzupełniony przez program ochrony mieszkańców przed zagrożeniami meteorologicznymi. Należy pilnie wprowadzić strategię ograniczania emisji gazów cieplarnianych w najbardziej emisyjnych sektorach gospodarki.

Równolegle z katastrofą klimatyczną musimy skutecznie zmierzyć się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Na schorzenia powstałe w wyniku smogu co roku umiera 45 tysięcy mieszkańców Polski, a gospodarka traci 150 miliardów złotych. Problemy te muszą być rozwiązane całościowo.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje Radę Ministrów do:

1) wprowadzenia zakazu importu węgla kamiennego;

2) ustanowienia rządowego programu wieloletniego likwidacji ubóstwa energetycznego do roku 2030 na kwotę 20 miliardów złotych;

3) podjęcia działań w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, w tym przeznaczenia 8 mld złotych na inwestycje i wsparcie elektromobilności;

4) ustanowienia programu wieloletniego inwestycji w odnawialne źródła energii do roku 2030, zakładającego dodatkowe wydatki inwestycyjne w wysokości 6-8 mld złotych rocznie w sieci przesyłowe, termomodernizację budynków, panele słoneczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła i domową produkcję energii;

5) przyspieszenia prac nad realizacją programu “Czyste Powietrze” poprzez większe wsparcie finansowe i organizacyjne gmin biorących udział w programie;

6) wprowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej do programów nauczania od klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Katastrofa klimatyczna jest jednym z najpoważniejszych i najbardziej odczuwalnych problemów, z którymi musimy zmierzyć się w następnych latach. Podobnego zdania według ostatnich badań jest prawie 60% Polek i Polaków. Dlatego Sejm RP wzywa do ponadpartyjnej współpracy w zakresie ochrony środowiska, zielonej transformacji energetycznej oraz przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Decyzje podjęte dzisiaj będą warunkiem bezpiecznego życia naszych dzieci.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem
2020