Łączy nas przyszłość!
Lewica

Parlamentarny zespół ds. równouprawnienia społeczności LGBT+ i zespół ds. miast występują do organów europejskich, by zbadały uchwały anty-LGBT+ podejmowane przez polskie samorządyuchwały te mogą naruszać wytyczne w sprawie pobierania unijnych funduszy.

Apelujemy do wojewodów - nominatów prawicowego obozu rządzącego o uchylenie uchwał dyskryminujących osoby LGBT+. Przestańcie ośmieszać nasz kraj na arenie międzynarodowej! Cała Europa mówi o homofobicznym nastawieniu Polski wobec swoich obywateli.

Hanna Gill-Piątek podczas konferencji prasowej powiedziała: 

Trzymam w ręku wytyczne dotyczące równości szans i niedyskryminacji, wydane przez Ministra Rozwoju one obowiązują wszelkie fundusze unijne w Polsce, z których korzystają gminy, powiaty i województwa. Zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom - bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, podchodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną - sprawiedliwego i pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Zatem budzi wątpliwość, czy uchwały dotyczące "stref wolnych od LGBT" podejmowane przez samorządy są z tymi wytycznymi zgodne. 

Jeżeli w takich uchwałach jest zapis, który dyskryminuje jakąkolwiek z tych grup, możemy mówić o tym, że fundusze unijne, które gminy tak chętnie biorą na swój rozwój, zostały pobrane w sposób nieprawidłowy. Będziemy to badać i zwracać się do instytucji europejskich z prośbą o opinie na ten temat. 

Anna-Maria Żukowska podczas konferencji prasowej powiedziała:

Apelujemy do wojewodów - nominatów prawicowego obozu rządzącego o uchylenie uchwał dyskryminujących osoby LGBT+ - pójdźcie po rozum do głowy. Przestańcie ośmieszać nasz kraj na arenie międzynarodowej! Cała Europa mówi o homofobicznym nastawieniu Polski wobec swoich obywateli. 

Proszę, wojewodów - przedstawicieli PiS-u o zastosowanie zarządzenia zastępczego i uchylenie tego typu uchwał w województwach, w których zostały przyjęte. Działajcie na rzecz powagi naszego kraju na arenie międzynarodowej. 

Owe uchwały narażają Polki i Polaków, niezależnie od orientacji seksualnej, czy płci na śmieszność, na mówienie o Polsce, jako kraju niecywilizowanym. Nie zgadzam się na te uchwały, żądam, aby PiS stanęło w prawdzie i powiedziało, iż są one czymś skandalicznym i co nie powinno mieć miejsca w XXI wieku. A przywołują najgorsze skojarzenia z czasem sprzed i w trakcie II wojny światowej i odhumanizowania osób, które nie mieściły się w nazistowskim pojęciu rasy aryjskiej. Jestem patriotką i nie chcę, aby o nas mówiono źle na świecie. Lewica nie zgadza się na takie prowadzenie polityki społecznej, która uderza w prawa zwykłych obywateli.

Krzysztof Śmiszek podczas konferencji prasowej powiedział: 

Efektem współpracy Parlamentarnego zespół ds. równouprawnienia społeczności LGBT+ oraz Parlamentarnego zespołu ds. miast są cztery pisma, które zostaną we wtorek wysłane do komisarz praw człowieka Rady Europy, do szefa Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych – organu doradczego RE, do Europejskiego Komitetu Regionów, który jest oficjalnym organem UE oraz do szefowej międzyfrakcyjnego zespołu ds. LGBT w Parlamencie Europejskim. 

Zapraszamy te instytucje do Polski, aby zbadały na miejscu, czy tego typu uchwały są zgodne z prawem Unii Europejskiej, z Europejską Konwencją Praw Człowieka i czy stoją, albo może nie stoją na przeszkodzie możliwości pełnego wykorzystywania funduszy unijnych w naszym kraju. 

Większość samorządów, które przyjmują uchwały o tzw. "strefach wolnych od LGBT", w dużym stopniu korzysta z funduszy unijnych. Jedną z zasad unijnych jest zasada niedyskryminacji, te pieniądze nie mogą przyczyniać się do dyskryminacji żadnej grupy społecznej. 

Naszym zdaniem te uchwały łamią nie tylko polską konstytucję, ale także prawo międzynarodowe. 

Niektóre uchwały zostały zaskarżone do Wojeówdzkich Sądów Administracyjnych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie jest rolą RPO, żeby sprawdzać wszystkie uchwały lokalnych samorządów. 

To właśnie wojewodowie są powołani do tego, żeby w razie potrzeby wydać zarządzenie zastępcze i uchylić te haniebne uchwały, a taka potrzeba dzisiaj istnieje. 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem
2020