Łączy nas przyszłość!
Lewica

Komisarz UE ds. równości Helena Dalli poinformowała, że sześć polskich gmin, w których przyjęto uchwały o "strefach wolnych od LGBT", nie dostanie europejskich funduszy w ramach programu „Partnerstwo Miast”.

Kilka miesięcy temu ostrzegaliśmy rząd oraz samorządy, że wszelka dyskryminacja w jednostkach samorządu terytorialnego oznacza niezgodność z wytycznymi równego traktowania i pieniądze, które można byłoby pozyskać z UE przepadną. Kłopot będzie również z rozliczeniem środków, które takie gminy już pobrały. 

Obecnie prawie 30% powierzchni naszego kraju jest pokryta uchwałami różnych szczebli samorządu o „strefach wolnych o LGBT”, które wprost dyskryminują część swoich mieszkańców. Dzisiaj politycy, którzy głównie wywodzą się z prawicy i tańczą jak im fundamentalistyczna organizacja jaką jest Ordo Iursi zagra, ponoszą pełną odpowiedzialność za to, iż ich lokalne społeczności utraciły fundusze unijne.

Wybór jest prosty albo zgodność z wartościami UE, albo homofobia i brak środków unijnych.

Lewica nie pozostanie również bierna, wobec tego co dzieje się w coraz większej liczbie samorządów w Polsce i roześlemy do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego projekty uchwał, będących w kontrze do uchwał o „strefach wolnych od LGBT”. Nasze projekty będą zawierały afirmację takich wartości, jak poszanowanie praw człowieka, poszanowania praw mniejszości, czy też poszanowania zasady niedyskryminacji.

Pod koniec września do Polski przyjedzie delegacja Rady Europy, Parlamentu Europejskiego oraz Agencji Praw Podstawowych UE i na terenie Sejmu odbędzie się debata o rosnącej fali homofobii w Polsce. 

Hanna Gill-Piątek podczas konferencji prasowej powiedziała:

Zgodnie z tweetem pani komisarz UE ds. równości Helena Dalli, 6 polskich miast nie otrzyma pieniędzy z programu „Partnerstwo Miast”, ponieważ przyjęły uchwały o „strefach wolnych od LGBT”. Nie wiemy, które to miasta, ale na chwilę obecną ponad 80 samorządów przyjęło tego typu uchwały.  

Kilka miesięcy temu ostrzegaliśmy rząd oraz samorządy, że wszelka dyskryminacja w jednostkach samorządu terytorialnego oznacza niezgodność z wytycznymi równego traktowania i pieniądze, które można byłoby pozyskać z UE przepadną. Kłopot będzie również z rozliczeniem środków, które takie gminy już pobrały.  

Nie chcemy, aby Polska traciła jakiekolwiek fundusze, tym bardziej z powodu, iż samorządy dyskryminują swoich własnych obywateli, poprzez podejmowanie tego typu uchwał. Polki i Polacy nie mogą tracić przez to, że jacyś radni podjęli uchwałę, w której stwierdzono o innej orientacji seksualnej lub tożsamości seksualnej nie są pełnoprawnymi obywatelami danego samorządu.  

Apelujemy do jednostek samorządu terytorialnego o uchylanie tego typu uchwał oraz niepodejmowanie kolejnych tego typu dokumentów. Dziś już widać, iż jest to poważne zagrożenie dla funduszy unijnych w Polsce.  

Krzysztof Śmiszek podczas konferencji prasowej powiedział: 

Jest akcja, jest też silna reakcja Komisji Europejskiej. Prawie 30% powierzchni naszego kraju jest pokryta uchwałami różnych szczebli samorządu o „strefach wolnych o LGBT”, które wprost dyskryminują część swoich mieszkańców.  

Obecność Polski w Unii Europejskiej to jest nie tylko otrzymywanie środków finansowych, ale też konieczność przestrzegania podstawowych wartości UE, którymi są: prawa człowieka, zasada niedyskryminacji, czy też ochrona mniejszości.  

Lewica już na początku tego roku alarmowała: Radę Europy, komisarzy UE, Parlament Europejski, a także instytucje zajmujące się samorządnością, że istnieje ryzyko, że tego typu uchwały są zagrożeniem dla lokalnych społeczności.  

Dzisiaj politycy, którzy głównie wywodzą się z prawicy i tańczą jak im fundamentalistyczna organizacja jaką jest Ordo Iursi zagra, ponoszą pełną odpowiedzialność za to, iż ich lokalne społeczności utraciły fundusze unijne.  

W związku z rozprzestrzeniającą się w Polsce chorobą homofobii, pod koniec września do Polski przyjedzie delegacja Rady Europy, Parlamentu Europejskiego oraz Agencji Praw Podstawowych UE i na terenie Sejmu odbędzie się debata o tej sytuacji.  

Lewica nie pozostanie również bierna, wobec tego co dzieje się w coraz większej liczbie samorządów w Polsce i roześlemy do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego projekty uchwał, będących w kontrze do uchwał o „strefach wolnych od LGBT”. Nasze projekty będą zawierały afirmację takich wartości, jak poszanowanie praw człowieka, poszanowania praw mniejszości, czy też poszanowania zasady niedyskryminacji.  

Nie może być tak, że za decyzje fundamentalistycznych polityków, koszty będą ponosić zwykli obywatele. Komisja Europejska dopiero zaznaczyła swoje mocne stanowisko w tej sprawie i wszystkie samorządy powinny jak najszybciej wycofać się ze szkodliwych uchwał o „strefach wolnych od LGBT”. Wybór jest prosty albo zgodność z wartościami UE albo homofobia i brak środków unijnych.  

Przypominam, iż osobiście zaskarżyłem wszystkiego tego typu uchwały do wojewodów i czekam na ich reakcję, następnie sprawa będzie rozstrzygana przez polskie sądy administracyjne.  

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem
2020